Programmaoverzicht MER Vrijetijdsmanagement

Modulen opleiding MER

Gezien de veelheid aan modulen die in de opleiding MER aan bod komen, vind je onderstaand een beknopte opsomming van de modulen per deelgebied. Op onze Open Dagen is een compleet overzicht van alle modulen die je in jouw opleiding kunt verwachten, beschikbaar. Omdat ons onderwijsprogramma in samenspraak met het beroepenveld jaarlijks geactualiseerd wordt, kan er dus een aanpassing in het aanbod van modulen, die in de major en minor worden gegeven, plaatsvinden.

Major

Modulen die in de major aan bod komen, zijn o.a. modulen op het gebied van:
Beleidsvorming, Communicatie, Economie, Management, Marketing, Organisatie, Personeel en Recht (waaronder Bestuursrecht, Internationaal Recht, etc.). Bij de opleiding MER ligt in tegenstelling tot de opleiding Bedrijfskunde het accent meer op de beleidsmatige en juridische kant en hebben vraagstukken met betrekking tot besturingsproblemen van het management vooral te maken met visievorming en strategische beleidsvorming, risicobeheersing van financiële processen en juridische afdekking van constructies en transacties.

Afstudeerrichtingen (Minor)

Modulen die in de minor aan bod komen, zijn o.a. modulen die een verdieping geven op de majormodulen en uitgebreid worden met specifiek minorgerichte modulen die geënt zijn op jouw afstudeerrichting (minor).

Deze pagina delen:
  • Internationaal stage lopen
  • Woon de open dagen bij
  • Doe mee aan deze actie en win
  • Download hier de brochure
  • Zeven redenen om
  • Inschrijven