Programmaoverzicht Bedrijfskunde Financieel Management

Modulen opleiding Bedrijfskunde

Gezien de veelheid aan modulen die in de opleiding Bedrijfskunde aan bod komen, vind je onderstaand een beknopte opsomming van de modulen per deelgebied. Op onze Open Dagen is een compleet overzicht van alle modulen die je in jouw opleiding kunt verwachten, beschikbaar. Omdat ons onderwijsprogramma in samenspraak met het beroepenveld jaarlijks geactualiseerd wordt, kan er dus een aanpassing in het aanbod van modulen, die in de major en minor worden gegeven, plaatsvinden.

Major

Modulen die in de major aan bod komen, zijn o.a. modulen op het gebied van:
Communicatie, Economie, Management, Marketing, Organisatie, Personeel en Recht. Bij de opleiding Bedrijfskunde ligt in tegenstelling tot de opleiding MER het accent meer op het bestuderen van de vraagstukken met betrekking tot besturingsproblemen van het management op zowel strategisch, organisatorisch als operationeel niveau.

Afstudeerrichtingen (Minor)

Modulen die in de minor aan bod komen, zijn o.a. modulen die een verdieping geven op de majormodulen en uitgebreid worden met specifiek minorgerichte modulen die geënt zijn op jouw afstudeerrichting (minor).

Deze pagina delen:
  • Internationaal stage lopen
  • Woon de open dagen bij
  • Doe mee aan deze actie en win
  • Download hier de brochure
  • Zeven redenen om
  • Inschrijven